DotA LoD 6.85i – Thrall với bộ skill combat AoE gây ức chế team địch ^^*See more videos:
+ DotA 1 LoD All Videos:
+ Best Tanker: – –
+ One Hit Combo Skills: –
+ Hard Carrier: – – – –
+ Hard Ganker: –
+ Best Combat Skills: – –
+ Best AoE combatskills: –
+Hack Speed : – –
—————————————————————————————————–
*Credit:
Music by: Hybrid Trap & Hard EDM Mix | Rave Nation :

Nguồn: https://verbivoraciouspress.org/

Xem thêm bài viết khác: https://verbivoraciouspress.org/tong-hop/