Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu qua mạng 2020+Link free Chứng thư số thực nghiệm#đấuthầuquamạng#
Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu qua mạng 2020+Link free Chứng thư số thực nghiệm
Kể từ ngày 01/02/2020, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực. Theo đó tất cả các gói thầu tư vấn dưới 5 tỷ và các gói thầu xây lắp dưới 10 tỷ sẽ 100% đấu thầu qua mạng.
———————————————————————–
Kênh chia sẻ kiến thức về nghề xây dựng cầu đường, quy hoạch xây dựng, bất động sản…
– Kênh Youtube:
– Facebook:
– Page:

Nguồn: https://verbivoraciouspress.org/

Xem thêm bài viết khác: https://verbivoraciouspress.org/meo-vat/