Lập trình VBA điều khiển AutoCAD và Excel từ ứng dụng khácVideo hướng dẫn tham chiếu thư viện của AutoCAD và Excel để có thể điều khiển được phần mềm từ trong ứng dụng khác sử dụng VBA.
(0:06) Ứng dụng vẽ đường tròn trên AutoCAD với số liệu đọc từ file Excel
(9:56) Ứng dụng vẽ đường tròn và lưu trữ thành file AutoCAD trên nền phần mềm Excel

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng – Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình.
Giảng viên: Lê Đắc Hiền
Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường – Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải
Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…):

Nguồn: https://verbivoraciouspress.org/

Xem thêm bài viết khác: https://verbivoraciouspress.org/meo-vat/